Działkowcy mówią stanowcze „NIE” kontrowersyjnym pracom prowadzonym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii został opracowany projekt rozporządzenia w sprawie tzw. stref planistycznych. Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje lokalizację ROD wyłącznie w 2 strefach na 13! Dowiedz się więcej…