Adresy mailowe

W związku z planowanym na koniec sierpnia Walnym Zebraniem Zarząd ROD „Samo Życie” ponownie prosi działkowców, którzy nie podali jeszcze adresów mailowych, a je posiadają o kontakt celem wypełnienia zgody na korespondencję mailową, co umożliwia wysyłanie zaproszeń na walne zebranie. Zgodę można wypełnić w biurze zarządu lub wydrukować podpisać i Czytaj dalej…

Opłaty za prąd

Uwaga !!! Zgodnie z § 5 Umowy na korzystanie z energii elektrycznej. Działki na których nie została uiszczona opłata z tytułu zużytej energii i opłata energetyczna po 14 dniach od wyznaczonego terminu płatności, zostanie odcięty dostęp do energii elektrycznej. W przypadku odcięcia energii elektrycznej z ww. przyczyn ponowne podłączenie działki Czytaj dalej…