Kompostownik na każdej działce w ROD !

Opublikowane przez administrator w dniu

Zarząd ROD SAMO ŻYCIE przypomina o obowiązku kompostowania, co w znacznej mierze przyczyni się do zmniejszenia ilości wyrzucanych odpadów a zgodnie z § 42 pkt.3 regulaminu ROD: Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. Poniżej informacja na ten temat z ostatniego biuletynu działkowca PZDKwestie związane z kompostownikiem reguluje § 42 Regulaminu ROD. Zgodnie z nim, każdy działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. W tym celu, powinien wyposażyć działkę ogrodową w odpowiedniej wielkości kompostownik. Kompostownik powinien zostać umieszczony w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki. Aby móc skorzystać z kompostu, należy również przestrzegać zasad prawidłowego kompostowania.Posiadanie kompostownika, kompostowanie odpowiedniej frakcji odpadów, usytuowanie go w odpowiednim miejscu na działce stanowią jedne z podstawowych obowiązków działkowców wynikających z Regulaminu ROD. W przypadku braku realizacji jednego z tych obowiązków, działkowiec musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Wprawdzie zarząd ROD nie może nałożyć na działkowca kary finansowej za brak kompostowania na działce w ROD. Będzie miał jednak prawo pisemnie upomnieć go, że korzysta z działki w sposób niezgodny z regulaminem ROD.A jeżeli to nie poskutkuje, będzie uprawniony do wypowiedzenia mu umowy dzierżawy działkowej na podstawie art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy o ROD (co będzie skutkowało utratą działki).

http://pzd.pl/artykuly/24973/135/Kupujemy-kompostownik.html