Inwestycje w ROD Samo Życie

Opublikowane przez administrator w dniu

W latach 2021-2022 planowana jest budowa siedziby zarządu ROD Samo Życie. 

Zarząd ROD Samo Życie w dniu 6.10.2020r. podjął uchwałę nr 32/2020 w sprawie budowy nowej siedziby Zarządu ROD Samo Życie wraz z przyłączami.

Budowę nowego biura wymusiła Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, przepisy dotyczące przechowywania dokumentów dotyczących działkowców oraz potrzeba większej powierzchni dla posiedzeń zarządu.

Nowe biuro wyposażone będzie również w ogólnodostępną toaletę dla działkowców, co również narzucają przepisy sanitarne. Teraz wynajmujemy toaletę TOI-TOI, co generuje koszty ok. 1600 zł rocznie i korzystanie z nie jest komfortowe.

W ramach Programu Budowy Siedzib otrzymaliśmy bezpłatnie od Krajowego Zarządu PZD projekt architektoniczno-budowlany „Natka PZD”, natomiast budynek w stanie deweloperskim wybuduje firma Dom Development Wrocław w ramach rekompensaty za kilkuletnią dzierżawę pasa terenu przylegającego do placu budowy o szerokości 1,5m.

Wszystkie działania związane z budową siedziby i dzierżawą terenu konsultowane są i nadzorowane przez Okręgowy Zarząd Ogrodów Działkowych we Wrocławiu.

Koszt budowy w stanie deweloperskim to 75 000 zł.

Z budową siedziby łączą się dodatkowe koszty związane z przyłączeniem prądu, wody i ścieków oraz wykończeniem i wyposażeniem budynku.

Koszt tych prac pokryty będzie ze składek działkowców   tj. opłaty inwestycyjnej w wysokości 180 zł na działkę.

Wydatki te ujęte są w zatwierdzonym preliminarzu finansowym z funduszu rozwoju ROD Samo Życie.

Zarząd będzie również starał się o dofinansowanie naszej budowy z Programu Budowy Siedzib.

Rozliczenie budowy sieci energetycznej w latach 2019-2020r.

Całkowity koszt budowy sieci energetycznej 218 646 zł

koszt na 1 działkę wyniósł 1046,16 zł.

Wpływy z opłaty inwestycyjnej 850 zł x 209 działek – 177 650 zł.

Na brakującą kwotę pozyskano dotację z Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu oraz gminy Wrocław.

Kategorie: Informacje