Zakończenie Inwestycji planowanych na 2022r.

W planie pracy na 2022 rok uchwalonym na Walnym Zebraniu zawarte były następujące inwestycje: Wyżej wymienione prace kosztowały nas nieco ponad 40 tysięcy złotych, na ich niski koszt wpłynęło duże zaangażowanie Prezesa oraz kilku członków zarządu, ponieważ koszt monitoringu to koszt tylko samych materiałów, a prace montażowe zostały wykonane za Dowiedz się więcej…

Nadanie numeru porządkowego budynkowi biura ROD

Zarząd ROD wystąpił do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Wrocławia z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego dla nowo wybudowanego Biura ROD. W odpowiedzi otrzymaliśmy zawiadomienie, iż dla budynku położonego na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 9/13; AR_4; obręb Nowy Dwór we Wrocławiu, ustala się Dowiedz się więcej…