Narada Prezesów ROD

9 marca w Okręgowym Zarządzie odbyła się narada informacyjno-szkoleniowa Prezesów ROD, w której brali również udział prezesi Naszego ROD. Głównymi tematami były: Najwięcej czasu poświecono na temat wypowiadania dzierżawy działkowej, który referowała pani Radca Prawny, a Prezes Okręgowego Zarządu informował, iż w trakcie kontroli ogrodów działkowych na terenie Wrocławia, spotkał Dowiedz się więcej…

Nowy Sekretarz Zarządu ROD

W związku z pisemną rezygnacją Pani Barbary Kamińskiej i wygaszeniem jej mandatu członka zarządu.Na posiedzeniu w dniu 27.02.2023r. Zarząd ROD zgodnie z § 40 ust. 1 statutu PZD,postanowił dokooptować do swojego składu Panią Mariolę Rawa i powierzyć jejpełnienie funkcji sekretarza. Po zmianach skład Zarządu ROD „Samo Życie” przedstawia się następująco: Dowiedz się więcej…

Zmiana adresu mailowego ROD

Z uwagi na wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, jak również kwestie organizacyjne, Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 4/2023 zobowiązał ROD do korzystania od 31 marca 2023r. ze skrzynek email z rozszerzeniem @pzd.pl W związku z tym Zarząd ROD „Samo Zycie” będzie korzystał z przydzielonego adresu mailowego: rodsamozyciewroclaw@pzd.pl prosimy kierować Dowiedz się więcej…