Prace Telekomunikacyjne na terenie ROD

Informujemy, iż na terenie ROD będą trwały prace związane z wciągnięciem kabla światłowodowego do przebiegającej poprzez nasz ogród kanalizacji teletechnicznej firmy ORANGE, będzie się to odbywało na działkach gdzie umiejscowione są studzienki telekomunikacyjne, a są to działki: 3/4, 43/43A, 67oraz na alejce koło działki 204, poprzez około kilka dni w Dowiedz się więcej…

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Chociebuskiej.

Informujemy, iż od dnia 6 kwietnia, w związku z przebudową jezdni i chodnika na ul Chociebuskiej, została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu w rejonie wjazdu na parking ROD od ulicy Chociebuskiej, jezdnia została zwężona oraz zostało wyznaczone tymczasowe przejście dla pieszych. Z informacji uzyskanych od Inwestora planowane prace to: jest poszerzenie Dowiedz się więcej…