Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

W tablicach ogłoszeniowych naszego ogrodu zostało wywieszone sprawozdanie finansowe za 2022r. Informacja, o której mowa, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje. Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się Dowiedz się więcej…

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych za 2023 rok.

Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2023r. o zbliżającym się terminie płatności tj. 30.06.2023r.Zgodnie z regulaminem w przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie oraz wezwać na Dowiedz się więcej…

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych, Zarząd ROD „Samo Życie” życzy wszystkim Działkowcom, pogodnych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spędzonych w gronie rodzinnym oraz wszelkich łask Bożych. Dużo zdrowia i siły oraz wiosny, wiosny i jeszcze raz wiosny! Na którą wszyscy czekamy. Pękających na drzewach pąków, ziemi, która zaczyna pachnieć i słońca, które Dowiedz się więcej…