Adresy mailowe

W związku z planowanym na koniec sierpnia Walnym Zebraniem Zarząd ROD „Samo Życie” ponownie prosi działkowców, którzy nie podali jeszcze adresów mailowych, a je posiadają o kontakt celem wypełnienia zgody na korespondencję mailową, co umożliwia wysyłanie zaproszeń na walne zebranie. Zgodę można wypełnić w biurze zarządu lub wydrukować podpisać i Dowiedz się więcej…