Tańszy prąd dla ROD

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r. Czytaj dalej…

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych za 2022 rok.

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych.Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2022r. o zbliżającym się terminie płatności tj. 30.06.2022r.Zgodnie z regulaminem w przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po Czytaj dalej…

Opłaty za prąd

Uwaga !!! Zgodnie z § 5 Umowy na korzystanie z energii elektrycznej. Działki na których nie została uiszczona opłata z tytułu zużytej energii i opłata energetyczna po 14 dniach od wyznaczonego terminu płatności, zostanie odcięty dostęp do energii elektrycznej. W przypadku odcięcia energii elektrycznej z ww. przyczyn ponowne podłączenie działki Czytaj dalej…