Mija termin uiszczania opłat ogrodowych.

Przypominamy  zgodnie z § 9 Regulaminu ROD [Uprawnienia i obowiązki działkowca] pkt 2.  Działkowiec ma w szczególności obowiązek: Uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku  opóźnienia – wraz  z obowiązującymi odsetkami ustawowymi. § 83 Regulaminu ROD [Opłaty ogrodowe] Działkowiec jest obowiązany Dowiedz się więcej…

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych za 2023 rok.

Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2023r. o zbliżającym się terminie płatności tj. 30.06.2023r.Zgodnie z regulaminem w przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie oraz wezwać na Dowiedz się więcej…

Tańszy prąd dla ROD

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r. Dowiedz się więcej…

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych za 2022 rok.

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych.Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2022r. o zbliżającym się terminie płatności tj. 30.06.2022r.Zgodnie z regulaminem w przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po Dowiedz się więcej…

Opłaty ogrodowe – termin do 30.06.2021

Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2021r. w regulaminowym terminie płatności tj. 30.06.2021r. o jak najszybsze wpłaty. W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie oraz Dowiedz się więcej…