Przypominamy o zakazie spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych!

Przypominamy działkowcom, że zgodnie z § 68 pkt.5 Regulaminu ROD: zabrania się wszystkim osobom przebywającym na terenie ROD spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych.  Za palenie ognisk w ROD grozi mandat w wysokości do 500 zł. Osoby przyłapane po raz kolejny na gorącym uczynku mogą zapłacić wyższą kwotę. Działkowcy uchylający się od Dowiedz się więcej…

Psy wyprowadzamy tylko na smyczy !!!

Na kilku ostatnich walnych zebraniach działkowcy poruszali sprawę wyprowadzania psów bez smyczy, prosząc aby zarząd zajął się tym tematem. Wobec powyższego w pierwszej kolejności Zarząd postanowił, umieścić informacje w postaci stosownych tabliczek na wszystkich furtkach wejściowych, tak aby każdy wchodzący na teren ogrodu mógł się zapoznać z jej treścią. Do Dowiedz się więcej…

Generalne porządki przy ulicy Chociebuskiej

Na prośbę członków zarządu nasz działkowiec i Radny Osiedlowy Pan Jerzy Pietruch zgłosił w Naszym imieniu oraz mieszkańców osiedla Nowy Dwór, prośbę do Służb Urzędu Miasta o uporządkowanie skarpy przy chodniku wzdłuż ulicy Chociebuskiej która graniczy bezpośrednio z terenem ROD Samo Życie. Działkowcy, którzy korzystają z alei Chociebuskiej mogą już Dowiedz się więcej…