Zmiana w zasadach odbioru odpadów zielonych z ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

Od sierpnia 2021 odpady zielone będą odbierane tylko i wyłącznie z brązowych kontenerów.

W związku z tym Zarząd ROD prosi o nie wynoszenie i nie składowanie odpadów obok kontenerów lub w boksie, który był wcześniej do tego przeznaczony !!!

Wyrzucana ilość odpadów zielonych kilkukrotnie przewyższa zadeklarowaną pojemność i nie jest odbierana, a zamówienie dodatkowych kontenerów będzie wiązało się ze zwiększeniem kosztów. Przykładowo, jeżeli zamówimy jeszcze 4 dodatkowe kontenery, co prawdopodobnie wystarczy na takie ilości śmieci, jakie są składowane obecnie to opłata za śmieci wzrośnie o  100 %.

Jednocześnie informujemy, że od nowego roku zgodnie z nowelizacją ustawy „śmieciowej”  zostanie podniesiona maksymalna stawka za wywóz śmieci, co spowoduje, iż, cena za wywóz śmieci będzie naliczona za działkę w kwocie 200-250zł rocznie.

Sprawa odpadów będzie poruszana na najbliższym Walnym Zebraniu – to od państwa zależy, jakie koszty będziemy ponosić za odbiór odpadów.

Ponownie przypominamy, że kompostownik jest obowiązkowym wyposażaniem każdej działki. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin, co w znacznej mierze przyczyni się to do zmniejszenia ilości wyrzucanych odpadów.

Do wiadomości Działkowców polecam przeczytanie artykuł PZD dotyczącego podwyżek za śmieci. >>>LINK<<<