Prośba o podanie adresów mailowych.

Opublikowane przez administrator w dniu

W związku z planowanym na koniec kwietnia Walnym Zebraniem Zarząd ROD „Samo Życie” ponownie prosi działkowców, którzy nie podali adresów mailowych, a je posiadają o kontakt celem wypełnienia zgody na korespondencję mailową, co umożliwia wysyłanie zaproszeń na walne zebranie w wersji elektronicznej.

W tej chwili posiadamy tylko 97 adresów mailowych na 270 Członków PZD w naszym ogrodzie.

Podanie adresu mailowego nie tylko usprawni prace zarządu podczas zawiadamiania o Walnym Zebraniu, ale też obniży koszty związane z ich wysyłką.

Na maila przychodzić będą do Państwa noty obciążeniowe, gdzie wyszczególnione są w sposób czytelny wszystkie opłaty oraz numer konta do wpłaty.

Zgodę można wypełnić w biurze zarządu, a najlepiej ściągnąć ze strony, wydrukować podpisać i wrzucić do skrzynki podawczej biura (na furtce działki 207) lub przesłać jej zdjęcie na adres mailowy ROD.

Mail kontaktowy: rodsamozycie@gmail.com

Link do zgody:https://drive.google.com/…/1Vqer9zPclLTXJZ474Mh…/view…

Kategorie: Informacje