Od 1 kwietnia rusza odbiór odpadów z ROD.

Opublikowane przez administrator w dniu

Zarząd ROD Informuje, iż od 1 kwietnia wznowiony zostanie odbiór odpadów z naszego ogrodu, w związku z tym przypominamy Działkowcom o zasadach ich odbioru obowiązujących w Gminie Wrocław jak i również w Ogrodach Działkowych:

Śmieci wyrzucamy tylko do pojemników, w szczególności dotyczy to odpadów zielonych które wynoszone są w workach i ustawiane obok kontenerów, odpady w workach nie są zabierane przez firmę „Ekosystem”, i wyrzucając  należy je przesypać do brązowych pojemników z których będą odbierane.

W związku dużymi ilościami wynoszonych odpadów zielonych, przypominamy również o przestrzeganiu regulaminu ROD wprost regulującego ten temat:

§ 42  ust 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

         ust 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 68 Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

ust.2 wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Niestety przyglądając się odpadom wyrzucanym zeszłym roku stwierdzamy że około połowa odpadów zielonych regulaminowo, powinna znaleźć się w kompostowniku na działce, a nie w pojemnikach na śmieci.

Działkowcy wyrzucają również ziemię co jest niedopuszczalne i w zeszłym roku otrzymaliśmy już upomnienie od firmy odbierającej odpady. A następnym krokiem będzie nałożenie kary na ogród w wysokości dwukrotności opłaty za śmieci, co w naszym przypadku wyniesie ponad 3 000 zł za co będą niestety musieli zapłacić wszyscy działkowcy.

Zasady segregacji odpadów:

  • Pojemnik czarny: odpady zmieszane: resztki mięsne, zużyte materiały higieniczne, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia brudny papier, kubki i te części śmieci, które nie kwalifikują się do pozostałych pojemników.
  • Pojemnik żółty:  plastikowe butelki, torby inne plastikowe opakowania, drobne przedmioty metalowe – puszki, kapsle, opakowania po konserwach, kartony, które od środka są pokryte warstwą aluminium.
  • Pojemnik niebieski:  Gazety, kartony, tektura, stare zeszyty, itp.
  • Pojemnik zielony: szklane butelki, słoiki, opakowania szklane. Do pojemnika zielonego nie należy wrzucać m.in. luster, ceramiki czy żarówek.
  • Pojemnik brązowy: bioodpady, do których będziemy wrzucać szybko psujące się odpady: resztki owoców, warzyw, kwiaty, ściętą trawę , oraz rozdrobnione gałęzie ( zakaz wrzucania korzeni traw i chwastów z ziemią, grubych lub rozłożystych gałęzi itp.).
Kategorie: Informacje