W dniu 23.04.2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 rok.

Opublikowane przez administrator w dniu

W tym roku, tak jak w ubiegłym zebranie odbyło się na terenie koło nowopowstającego biura ROD.

Jak można było zauważyć Zarząd na ten dzień zamówił piękną słoneczną pogodę.

Walne Zebranie otworzył Prezes ROD „Samo Życie” Pan Andrzej Wysowski.

Przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2021r.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa ROD.

Pan Jerzy Gołębiowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD Samo Życie za 2021r.

Następnie Pan Prezes przedstawił projekt planu pracy na 2022r. a plan wydatków został omówiony przez księgową ROD.

Zostały zatwierdzenia uchwały dotyczące:

  • Powołania nowych członków zarządu ROD.
  • Opłat ogrodowych.
  • Realizacji zadania inwestycyjnego.
  • Zatwierdzono też plan pracy i preliminarz finansowy na 2022rok.

Na koniec Walnego Zebrania głos mogli zabrać członkowie ROD Samo Życie obecni na zebraniu.

W tym roku dyskusja dotyczyła:

  • Braku wody w studniach na działkach.
  • Problemów z dojazdem do działek od strony ul. Nowodworskiej.
  • I jak co roku, wyprowadzania psów bez smyczy i sprzątania po nich.

Przewodniczący o godz. 11.37 ogłosił zamknięcie zebrania.

Kategorie: Informacje