Opłaty Ogrodowe za 2022r.

Opublikowane przez administrator w dniu

Zostały naliczone opłaty Ogrodowe za 2022r.

Osoby, które podały maila do korespondencji otrzymają je w postaci noty obciążeniowej.

W tym roku opłata za działkę, oraz opłata za zużytą energię elektryczną wraz z odczytem licznika znajduje się na jednym dokumencie.

Poszczególne składniki opłat uchwalone na Walnym Zebraniu znajdują się również na stronie internetowej w zakładce OPŁATY

Osoby, które nie podały maila do korespondencji mogą sprawdzić wysokość opłat w tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z paragrafem 18 regulaminu ROD Zarząd ROD przyjmuje wszystkie wpłaty na konto bankowe.

Millenium Bank 89 1160 2202 0000 0003 2067 2957

podając w tytule: imię, nazwisko i nr działki. Termin płatności do 30.06.2022r.

Kategorie: Opłaty