Zmiany w Zarządzie ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

Zarząd z ubolewaniem przyjął rezygnację Pana Andrzeja Wysowskiego z funkcji prezesa oraz członka zarządu ROD.

Osoby uczestniczące w Walnych Zebraniach, w tym jak i poprzednim roku były informowane o tym fakcie przez samego Prezesa Andrzeja. Po ponad roku zapowiadana rezygnacja stała się faktem.

Pan Andrzej ze swojej strony zapewnia, iż ogród przekazuje w dobre ręce.

W związku z rezygnacją oraz dokooptowaniem nowych członków zarządu zatwierdzonych na Walnym Zebraniu w dniu 23.04.2022r. Zarząd na posiedzeniu w dniu 07.05.2022r. zatwierdził nowy skład Zarządu ROD „Samo Życie” który przedstawia się następująco:

Prezes – Grzegorz Poddaniec – Działka nr 66 A

Wiceprezes – Lucjan Wieloch – Działka nr 132

Sekretarz – Wakat

Skarbnik – Alina Jaensch – Działka nr 29 A

Członkowie – Zenon Adamski – Działka nr 54

Edward Pliszczyk – Działka nr 206

Jerzy Pietruch – Działka nr 29

Barbara Kamińska – Działka nr 174

Komisja Rewizyjna ROD:

Przewodniczący – Jerzy Gołębiowski – Działka 1A

Członkowie – Andrzej Wróbel – Działka nr 56

Zofia Kwiatkowska – Działka nr 100

Zarząd przy okazji wrześniowego dnia działkowca planuje zorganizować oficjalne pożegnanie Prezesa, na które już zapraszamy wszystkich Działkowców.