Urząd Miejski Uchwala MPZP w naszym rejonie.

Opublikowane przez administrator w dniu

Trwają pracę nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie estakady Gądowianki oraz ulic Strzegomskiej i Nowodworskiej we Wrocławiu – uchwała nr XLV/1168/21 z dnia 21 października 2021 r.

Projekt uchwały

Rysunek Planu

Według projektu planu w rejonie naszych działek, może powstać 7 bloków mieszkalnych, 18 metrowej wysokości, a na całej opracowywanej powierzchni 11.

W północnej części ma powstać droga dojazdowa łącząca się z z ulicą Nowodworską przy sklepie NETTO oraz kilka nowych ciągów pieszo rowerowych.

Część terenu Miasto przeznaczyło już do sprzedaży na stronie Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości.

Kategorie: Informacje