Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Opublikowane przez administrator w dniu

Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 33 ust. 3 i 4 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

ust. 3. Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.

ust. 4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust. 2. Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

Informację zostały również wywieszone w tablicach ogłoszeniowych naszego ogrodu.

Informacja-Finansowa-2021