Psy wyprowadzamy tylko na smyczy !!!

Opublikowane przez administrator w dniu

Na kilku ostatnich walnych zebraniach działkowcy poruszali sprawę wyprowadzania psów bez smyczy, prosząc aby zarząd zajął się tym tematem.

Wobec powyższego w pierwszej kolejności Zarząd postanowił, umieścić informacje w postaci stosownych tabliczek na wszystkich furtkach wejściowych, tak aby każdy wchodzący na teren ogrodu mógł się zapoznać z jej treścią.

Do działkowców nieprzestrzegających obowiązujących zasad będziemy zmuszeni wysyłać pisemne upomnienia, a w rażących przypadkach będziemy zwracać się też o pomoc do Straży Miejskiej.

Jeszcze raz prosimy, o przestrzeganie regulaminu ROD, gdzie – Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się, wprowadzania psów bez smyczy.