Tańszy prąd dla ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r.

Uzyskanie limitu będzie możliwe po złożeniu Oświadczenia przez administratora rodzinnych ogródków działkowych, w którym potwierdzi, że altany działkowe w rodzinnych ogrodach działkowych mają wspólny pomiar energii elektrycznej z administracją rodzinnego ogrodu działkowego, a energia jest zużywana na potrzeby altan i nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza.
Zbiorczy limit będzie wyliczony jako iloczyn 250 kWh i liczby ogródków działkowych.

Zarząd ROD w dniu 24.10.2022 złożył odpowiedni wniosek do firmy Tauron, aby skorzystać z w/w limitu dla naszych działkowców.