Nadanie numeru porządkowego budynkowi biura ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

Zarząd ROD wystąpił do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Wrocławia z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego dla nowo wybudowanego Biura ROD.

W odpowiedzi otrzymaliśmy zawiadomienie, iż dla budynku położonego na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 9/13; AR_4; obręb Nowy Dwór we Wrocławiu, ustala się numer porządkowy: ulica Chociebuska nr 19.

Konkretny adres ogrodów pozwoli uniknąć wielu nieporozumień związanych z brakiem numeru porządkowego, które miały miejsce w przeszłości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do umieszczenia stosownych tabliczek na budynku oraz ogrodzeniu ogrodu, które zostaną zamontowane jeszcze w tym tygodniu.

Kategorie: Informacje