Zmiana adresu mailowego ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

Z uwagi na wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, jak również kwestie organizacyjne, Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 4/2023 zobowiązał ROD do korzystania od 31 marca 2023r. ze skrzynek email z rozszerzeniem @pzd.pl

W związku z tym Zarząd ROD „Samo Zycie” będzie korzystał z przydzielonego adresu mailowego: rodsamozyciewroclaw@pzd.pl prosimy kierować wszelką korespondencję mailową na ten adres.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie noty obciążeniowe związane z opłatami za działkę, powiadomienia o Walnym Zebraniu oraz inne komunikaty z Programu DGCS, z którego korzysta Zarząd ROD będą wysyłane z tego adresu mailowego.

Kategorie: Informacje