Nowy Sekretarz Zarządu ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

W związku z pisemną rezygnacją Pani Barbary Kamińskiej i wygaszeniem jej mandatu członka zarządu.
Na posiedzeniu w dniu 27.02.2023r. Zarząd ROD zgodnie z § 40 ust. 1 statutu PZD,
postanowił dokooptować do swojego składu Panią Mariolę Rawa i powierzyć jej
pełnienie funkcji sekretarza.

Po zmianach skład Zarządu ROD „Samo Życie” przedstawia się następująco:

Prezes – Grzegorz Poddaniec – Działka nr 66 A

Wiceprezes – Lucjan Wieloch – Działka nr 132

Sekretarz – Mariola Rawa – Działka nr 36

Skarbnik – Alina Jaensch – Działka nr 29 A

Członkowie – Zenon Adamski – Działka nr 54

Edward Pliszczyk – Działka nr 206

Jerzy Pietruch – Działka nr 29

Komisja Rewizyjna ROD:

Przewodniczący – Jerzy Gołębiowski – Działka 1A

Członkowie – Andrzej Wróbel – Działka nr 56

Zofia Kwiatkowska – Działka nr 100

Kategorie: Informacje