Zmiana organizacji ruchu na ulicy Chociebuskiej.

Opublikowane przez administrator w dniu

Informujemy, iż od dnia 6 kwietnia, w związku z przebudową jezdni i chodnika na ul Chociebuskiej, została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu w rejonie wjazdu na parking ROD od ulicy Chociebuskiej, jezdnia została zwężona oraz zostało wyznaczone tymczasowe przejście dla pieszych.

Z informacji uzyskanych od Inwestora planowane prace to: jest poszerzenie jezdni wraz z budową lewoskrętu do nowobudowanych bloków oraz przesunięcie istniejącego przejścia dla pieszych około 20 metrów w stronę biblioteki.

Planowany termin zakończenia prac to 30 maja 2023.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wyjeżdżania z parkingu ROD.

Kategorie: Informacje