W dniu 22.04.2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok.

Opublikowane przez administrator w dniu

W tym roku, tak jak w latach poprzednich, Walne Zebranie odbyło się na terenie ROD.

Jak można było zauważyć Zarząd na ten dzień zamówił piękną słoneczną pogodę, i zapewne z tego powodu frekwencja była na poziomie 37% co jest bardzo wysokim wynikiem w porównaniu z innymi ogrodami, na przestrzeni ostatnich lat.

Walne Zebranie otworzył Prezes ROD „Samo Życie” Pan Grzegorz Poddaniec.

Zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2022r,

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Następnie Prezes przedstawił projekt planu pracy i  wydatków na 2023r.

Zostały zatwierdzone uchwały dotyczące:

  • Zatwierdzenia w/w sprawozdań.
  • Powołania nowego członka zarządu ROD.
  • Opłat ogrodowych.
  • Realizacji zadań inwestycyjnych.
  • Zatwierdzono też plan pracy i preliminarz finansowy na 2023rok.

Na koniec Walnego Zebrania głos mogli zabrać członkowie ROD Samo Życie obecni na zebraniu.

Na zebraniu, zaproszony gość Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Pan Łukasz Olbert, zreferował sprawę podwyżki opłat za śmieci oraz działań podjętych przez Zarządy ROD i Okręgowy Zarząd PZD, mających na celu zmniejszenie tej opłaty, które z jego strony mają pełne poparcie.

Uchwalone na zebraniu stawki opłat za działki możemy zobaczyć w zakładce OPŁATY