Czterdzieści lat minęło !!!

Opublikowane przez administrator w dniu

Czterdzieści lat minęło to piękny wiek, czterdzieści lat i nawet jeden dzień.
Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie?

W grudniu minie 40 lat od chwili, kiedy to po wielu staraniach Komitetu założycielskiego, któremu przewodniczył Pan Michał Smolański, Urząd Miejski Wrocławia przekazał Polskiemu Związkowi Działkowców, czasowo na okres 15 lat, teren pod Pracowniczy Ogród Działkowy.

Ogród został zarejestrowany pod nazwą „Samo Życie” i zarejestrowany pod numerem A/XLVIII/207/5375. Mimo że ogród istniał „na dziko” już ładnych parę lat wcześniej, to rok 1984 przyjmujemy za rok powstania naszego ogrodu.

Zarząd ROD „Samo Życie” planuję, przy okazji jesiennego Dnia Działkowca uczcić 40-lecie naszego Ogrodu. Zarząd główny przy takich jubileuszach funduje puchar oraz pamiątkowy dyplom.

Ze strony zarządu chcielibyśmy stworzyć pamiątkową kronikę ogrodu, lecz za lata 1984 – 2010 mamy bardzo mało materiałów, dlatego prosimy wszystkich, a w szczególności, tych działkowców, którzy mają działki od początku istnienia Ogrodu i niejednokrotnie przyczynili się do jego powstania, o pomoc w utworzeniu tej kroniki.

Pomoc miałaby polegać na przekazaniu do zarządu:

  • Starych zdjęć ogrodu.
  • Starych dokumentów (pokwitowania wpłaty i inne).
  • Napisaniu i przekazaniu, krótkiego wspomnienia związanego z naszym ogrodem.
  • Przyjściu i opowiedzeniu jak to było.

Zarząd oczywiście, po zeskanowaniu niezwłocznie zwróci takie materiały, ale też relacje starszych działkowców będą bardzo cenne.

Zwracamy się szczególnie, do byłych członków zarządów i komisji rewizyjnych, o takie relacje które, można będzie przekazać podczas dyżurów Zarządu, jak również do każdego członka zarządu spotykając go na ogrodzie.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu i z góry dziękujemy.

Kategorie: Informacje