Opłaty

Opłaty za 2024 ujęte w preliminarzu finansowym

Składka członkowska – 6,00 zł

Opłata ogrodowa – 0,65 zł/m2

Opłata partycypacyjna – 0,13 zł/m2 -odprowadzana w całości do okręgu

Opłata za śmieci – 150 zł/działka.

Opłata inwestycyjna – 10 zł/działka.

Opłata energetyczna – 7 zł/działka -podłączona do sieci ogrodowej.

Zgodnie z paragrafem 18 regulaminu ROD Zarząd ROD przyjmuje wszystkie wpłaty na konto bankowe.

Millenium Bank 89 1160 2202 0000 0003 2067 2957 do dnia 30-06-2023r.

podając w tytule: imię, nazwisko, nr działki.


Opłaty Dla Nowych działkowców od 01.01.2024


Opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalana przez Zarząd Okręgowy – 200 zł

Opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalana na podstawie wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD – 2100 zł


Opłaty za prąd

Opłaty, za prąd które zgodnie z zasadami rozliczania energii elektrycznej w ROD normuje uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 285/2015 z dnia 5.11.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD oraz Regulamin ROD (§ 78). Które składają się z:
• Opłaty za zużytą energię elektryczną odczytaną z indywidualnego podlicznika.
• Opłaty ogrodowej energetycznej.
Opłata energetyczna, przeznaczona jest na zbilansowanie zapłaconych już faktur za prąd została ona zaokrąglona do pełnego złotego i dotyczy tylko działek podłączonych do sieci elektrycznej.

Zgodnie z umową podpisaną z każdym działkowcem, którego działka podłączona jest do elektrycznej sieci ogrodowej oraz uchwałą regulującą termin oraz wysokość opłaty za niezapłacenie za zużytą energię elektryczną, przypominamy, że prąd na działce zostaje odłączony po 14 dniach po terminie zapłaty, a wysokość opłaty za ponowne włączenie prądu wynosi 30zł.

całościowe Rozliczenie zużytej Energii

Zasady podłączenia prądu na działce

OPŁATY ARCHIWALNE

Opłaty za 2023 rok

Składka członkowska – 6,00 zł

Opłata ogrodowa – 0,60 zł/m2

Opłata partycypacyjna – 0,12 zł/m2

Opłata za śmieci – 165 zł/działka.

Opłata inwestycyjna – 50 zł/działka.

Opłata energetyczna – 7 zł/działka -podłączona do sieci ogrodowej.

Opłaty za 2022 rok

Składka członkowska – 6,00 zł

Opłata ogrodowa – 0,60 zł/m2

Opłata partycypacyjna – 0,10 zł/m2

Opłata za śmieci – 60 zł/działka.

Opłata inwestycyjna – 100 zł/działka.

Opłata energetyczna – 6 zł/działka -podłączona do sieci ogrodowej.

Opłaty za 2021 rok

Składka członkowska – 6,00 zł

Opłata ogrodowa – 0,36zł/m2

Opłata partycypacyjna – 0,09 zł/m2

Opłata za śmieci – 60 zł/działka.

Opłata inwestycyjna – 180 zł/działka.

Opłata energetyczna – 21 zł/działka -podłączona do sieci ogrodowej.