Adresy mailowe

Opublikowane przez administrator w dniu

W związku z planowanym na koniec sierpnia Walnym Zebraniem Zarząd ROD „Samo Życie” ponownie prosi działkowców, którzy nie podali jeszcze adresów mailowych, a je posiadają o kontakt celem wypełnienia zgody na korespondencję mailową, co umożliwia wysyłanie zaproszeń na walne zebranie.

Zgodę można wypełnić w biurze zarządu lub wydrukować podpisać i wrzucić do skrzynki podawczej biura (na furtce działki 207) lub przesłać zdjęcie na maila ROD.

Mail kontaktowy: rodsamozycie@gmail.com

Link do zgody:https://drive.google.com/…/1Vqer9zPclLTXJZ474Mh…/view…

Kategorie: Informacje