Kontenery na odpady od ul. Chociebuskiej

Opublikowane przez administrator w dniu

Na skutek zamknięcia przez Zarząd Zasobu Komunalnego dojazdu dla śmieciarek od strony ul. Nowodworskiej, kontenery na odpady od tego sezonu będą zlokalizowane na terenie parkingu od ul. Chociebuskiej.

Natomiast, aby nie podnosić opłaty za śmieci, w związku z obniżeniem normy na jedną działkę do 30 litrów odpadów tygodniowo zarząd zamówił mniejszą ilość kontenerów, przypominamy Działkowcom, aby nie wyrzucali odpadów w ilości przekraczającej 30l na tydzień, zabierając miejsce w kontenerze innym. Prosimy aby wyrzucać odpady sukcesywnie nie gromadząc ich na działach, co zapewni nieprzepełnianie pojemników.

Większe ilości śmieci, Działkowiec zobowiązany jest usuwać na własna rękę, (odwożąc do PSZOK lub wynajmując prywatny kontener). Jeżeli pojemniki na odpady będą notorycznie przepełniane Zarząd zmuszony będzie zwiększyć ich ilość, co wiąże się z podniesieniem i tak już wysokiej kwoty jaką zapłacić będzie musiał każdy działkowiec.

Do zapoznania pismo z Okręgowego Zarządu PZD w tej sprawie.

SC335124032208350

Przypominamy, że podrzucanie śmieci obok kontenera jest wykroczeniem, miejsce składowania odpadów oraz rejon bramy od ulicy Nowodworskiej i Chociebuskiej jest objęty całodobowym monitoringiem, a przypadki podrzucania śmieci są archiwizowane, oraz że toczy się już jedno postępowanie w tej sprawie.