Mija termin uiszczania opłat ogrodowych.

Przypominamy  zgodnie z § 9 Regulaminu ROD [Uprawnienia i obowiązki działkowca] pkt 2.  Działkowiec ma w szczególności obowiązek: Uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku  opóźnienia – wraz  z obowiązującymi odsetkami ustawowymi. § 83 Regulaminu ROD [Opłaty ogrodowe] Działkowiec jest obowiązany Dowiedz się więcej…

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych za 2023 rok.

Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2023r. o zbliżającym się terminie płatności tj. 30.06.2023r.Zgodnie z regulaminem w przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie oraz wezwać na Dowiedz się więcej…