UWAGA !!! Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Opublikowane przez administrator w dniu

Zarząd ROD informuje, iż na posiedzeniu w dniu 25.01.2024 roku, podjął uchwałę o terminie, w którym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze za lata 2019-2024. W tym roku odbędzie się ono 20 kwietnia, o godzinie 10.00 i 10.30 w drugim terminie.

Jest to bardzo ważne zebranie na którym, obecny Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawi:

  • sprawozdania za rok 2023, oraz za całą kadencję 2019-2024.
  • projekty planów pracy na rok 2024 oraz program działania na lata 2024-2028.

Będziemy głosować nad zatwierdzeniem w/w sprawozdań, udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD oraz uchwalimy plan działania na przyszłe lata.

Jak co roku przegłosujemy uchwały dotyczące opłat ogrodowych na 2024.

W części wyborczej uchwalimy składy liczbowe Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej.

Następnie odbędą się wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegata na Okręgowy Zjazd PZD, po czym ogłosimy wyniki tych wyborów.

W przerwie w obradach odbędą się pierwsze posiedzenia nowych organów ROD na których Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierze ze swojego składu nowego Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Po ogłoszeniu składów nowych organów ROD, jak co roku, sprawy różne i zakończenie obrad.

Ze względu na ważność i sprawny przebieg obrad Zarząd ROD podjął decyzje o przeprowadzeniu Zebrania w sali Centrum Kultury Wrocław-Zachód przy ulicy Chociebuskiej 4-6, gdzie w lepszych warunkach i skupieniu będziemy mogli przeprowadzić Walne Zebranie.

Informujemy również, iż zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Rozpoczęcie zebrania planowane jest w pierwszym terminie na godzinę 10.00 oraz drugim na 10.30 i potrwa około 4 godzin. Indywidualne zaproszenia będziemy rozprowadzać, mailowo, osobiście za potwierdzeniem odbioru, oraz pocztą.

Zapraszamy !!!

Kategorie: Informacje