Zapraszamy na Dzień Działkowca 2023

Zarząd ROD „Samo Zycie” zaprasza na organizowany w sobotę 23 września o godzinie 16.00 Dzień Działkowca na terenie przy biurze ROD. Zapraszamy wszystkich chętnych, zapewniamy muzykę, poczęstunek oraz napoje chłodzące. Miejmy nadzieję, iż pogoda dopisze, prosimy również o przyniesienie własnych krzesełek.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

W tablicach ogłoszeniowych naszego ogrodu zostało wywieszone sprawozdanie finansowe za 2022r. Informacja, o której mowa, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje. Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się Dowiedz się więcej…

Zbliża się termin uiszczania opłat ogrodowych za 2023 rok.

Zarząd ROD ”Samo Życie” przypomina działkowcom, którzy nie uregulowali jeszcze opłat Ogrodowych za 2023r. o zbliżającym się terminie płatności tj. 30.06.2023r.Zgodnie z regulaminem w przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie oraz wezwać na Dowiedz się więcej…

Prace Telekomunikacyjne na terenie ROD

Informujemy, iż na terenie ROD będą trwały prace związane z wciągnięciem kabla światłowodowego do przebiegającej poprzez nasz ogród kanalizacji teletechnicznej firmy ORANGE, będzie się to odbywało na działkach gdzie umiejscowione są studzienki telekomunikacyjne, a są to działki: 3/4, 43/43A, 67oraz na alejce koło działki 204, poprzez około kilka dni w Dowiedz się więcej…