Przypominamy o obowiązku działkowców.

Opublikowane przez administrator w dniu

Przypominamy o nowym obowiązku działkowców.


Chodzi o deklarację w/s urządzeń będących źródłem ciepła lub służących spalaniu paliw. Powinien ją złożyć właściciel budynku.
Altana działkowa jest budynkiem. Jeżeli więc znajdują się w niej urządzenia będące źródłem ciepła (np. bojler do ogrzania wody) lub służące spalaniu paliw (np. kominek, koza), właściciel altany (czyli działkowiec), powinien złożyć deklarację.
Urządzenia funkcjonujące w budynkach przed 1 lipca 2021 r. należy zgłosić do końca czerwca 2022 r. W przypadku montażu nowych urządzeń termin jest krótszy – 14 dni od zamontowania.
Deklarację można otrzymać i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację budynku lub elektronicznie – przez stronę https://zone.gunb.gov.pl
Działkowcy wypełniają formularz: Deklaracja dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne. Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw i dane podlegające zgłoszeniu, zostały określone w deklaracji.


Na www.pzd.pl zamieszono komunikat KZ PZD w tej sprawie.


Uwaga! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto traktować z należytą uwagą.

Kategorie: Informacje