Relacja z „Dnia Działkowca 2022”

Opublikowane przez administrator w dniu

W sobotę 10 września o godz. 16.00 odbył się w naszym ogrodzie Dzień działkowca 2022.

Na początku imprezy przedstawili się: nowy Prezes naszego ROD Grzegorz Poddaniec, nowa Skarbnik Alina Jaensch oraz Członek Zarządu Jerzy Pietruch, którzy to pracują od kwietniowego Walnego Zebrania.

W pierwszej kolejności poproszono byłego Prezesa Andrzeja Wysowskiego, o przecięcie wstęgi i uroczyste otwarcie nowego biura ,które mógł zwiedzić każdy z obecnych.

Na imprezę Przybyła również Przewodnicząca Rady Osiedla Nowy Dwór Pani Małgorzata Molenda.

Zarząd w imieniu wszystkich działkowców, podziękował byłemu prezesowi Andrzejowi Wysowskiemu za wieloletnią pracę na rzecz ogrodu oraz przekazał prezent, który mu bardzo się spodobał, upominek ufundowała też Rada Osiedla Nowy Dwór .

Następnie po przedstawieniu wyników przez komisję, która wytypowała 3 najładniejsze działki w 2022 roku: 55,114,156. A obecnym nagrodzonym wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Tegoroczny Dzień działkowca niestety nie trwał długo. Burza i ulewny deszcz, przerwała dobrą zabawę. W tym roku niestety nie udało się potańczyć nad czym ubolewa wiele działkowców.

Zarząd, jak co roku dziękuję sprawdzonej ekipie za przygotowanie i obsługę imprezy.

Kategorie: Informacje