Zakończenie Inwestycji planowanych na 2022r.

Opublikowane przez administrator w dniu

W planie pracy na 2022 rok uchwalonym na Walnym Zebraniu zawarte były następujące inwestycje:

  • Wykonanie pierwszego etapu monitoringu wraz oświetleniem bramy od ul Nowodworskiej.
  • Wykończenie budynku biura ROD.
  • Wyposażenie biura ROD.
  • Wykonanie tarasu przed budynkiem Biura.
  • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nowo budowanego biura ROD.

Wyżej wymienione prace kosztowały nas nieco ponad 40 tysięcy złotych, na ich niski koszt wpłynęło duże zaangażowanie Prezesa oraz kilku członków zarządu, ponieważ koszt monitoringu to koszt tylko samych materiałów, a prace montażowe zostały wykonane za darmo. Nie bez znaczenia był też dobór odpowiednich wykonawców oraz negocjacje cen.

Przypominamy również o tym, iż budowa biura w stanie developerskim oraz przyłącze wodne do biura zostały wykonane przez firmę Dom Development w zamian za dzierżawę pasa terenu ROD.

Zarząd ROD wystąpił również z wnioskiem o dotację do Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu celem dofinansowania w/w prac z Funduszu Rozwoju ROD Okręgu we Wrocławiu, a pochodzących z budżetu Gminy Wrocław.

Kategorie: Informacje