Walne zebranie sprawozdawcze za 2022 rok.

Opublikowane przez administrator w dniu

Uchwałą nr 1/XVTI/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. Krajowa Rada PZD przedłużyła kadencję organów Polskiego Związku Działkowców o rok.
Oznacza to, że w roku bieżącym zwołane będzie zebranie sprawozdawcze za rok 2022r.
Zebrania sprawozdawczo – wyborcze będą zwoływane w roku 2024.

W związku z powyższym Zarząd ROD „SAMO ŻYCIE” na posiedzeniu nr 2 w dniu 27.02.2023r

podjął Uchwałę w sprawie terminu Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu: 22-04-2023r.

w ROD „Samo Życie” przy ul Chociebuskiej 19 we Wrocławiu na terenie przed biurem ROD:

W I terminie o godz. 09:30, oraz w II terminie o godz. 10:00.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach:

06-04-2023 oraz 13-04-2023 w godzinach od: 17:00 do: 19:00

w Biurze Zarządu ROD „Samo Życie”

Zapraszamy.

Kategorie: Informacje