Narada Prezesów ROD

Opublikowane przez administrator w dniu

9 marca w Okręgowym Zarządzie odbyła się narada informacyjno-szkoleniowa Prezesów ROD, w której brali również udział prezesi Naszego ROD.

Głównymi tematami były:

  • Przygotowanie do tegorocznych Walnych Zebrań.
  • Zagadnienia związane z działalnością statutową zarządów ROD – umowy dzierżawy działkowej (zawieranie, wypowiadanie), umowy przeniesienia praw do działki.
  • Gospodarka odpadami w ROD.

Najwięcej czasu poświecono na temat wypowiadania dzierżawy działkowej, który referowała pani Radca Prawny, a Prezes Okręgowego Zarządu informował, iż w trakcie kontroli ogrodów działkowych na terenie Wrocławia, spotkał się z wieloma zaniedbanymi działkami oraz z bezczynnością Zarządów ROD w tej sprawie, co jest niedopuszczalnie i psuje wizerunek ogrodów we Wrocławiu.

Informujemy, iż Zarząd ROD „Samo Życie” w tym roku wysłał już 5 wezwań do uporządkowania działek, a po niezastosowaniu się do w/w pism będziemy wypowiadać umowy dzierżawy działkowej.

Drugim ważnym tematem, który dotyczy każdego działkowca, był wzrost opłaty za śmieci, która na przykładzie naszego ogrodu wzrosła z 1520 zł do 4962 zł miesięcznie.

Prezes Okręgowego Zarządu informował, iż jest w trakcie rozmów z gminą Wrocław na temat wypracowania zmiany stawek tej opłaty dla działkowców, oraz planuje rozmowy z Prezydentem Miasta.

Wszyscy z nadzieją czekamy na pozytywne efekty tych rozmów, lecz niestety od kwietnia, za śmieci, będziemy musieli płacić kwotę wynikającą z obowiązujących nas przepisów.

Kategorie: Informacje