Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Opublikowane przez administrator w dniu

W tablicach ogłoszeniowych naszego ogrodu zostało wywieszone sprawozdanie finansowe za 2022r.

Informacja, o której mowa, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje.

Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

Kategorie: Informacje